Hướng dẫn 8 cách chọn bộ đèn cao áp

Hướng dẫn 8 cách chọn bộ đèn cao áp
Rate this post

Sẽ tốt hơn nếu biết cách chọn bộ đèn cao áp

Các bộ đèn cao áp có công suất từ 70w- 2000W hiện nay đang sử dụng phổ biến với bóng đèn cao áp metal hadile và Sodium.

đèn cao áp metal son 150w 250w, 400w, 2000w

I./ Chọn bộ đèn cap áp từ EU:

Khi đi mua đèn cao áp bạn lựu chọn bộ đèn cao áp như thê nào?

Câu key

 

II/ bộ đèn cao áp từ Mỹ

Cau key

 

III./ bộ đèn cao áp từ Trung Quốc: