làm sao để Không chia tài sản thừa kế cho con ?

làm sao để Không chia tài sản thừa kế cho con ?
Rate this post

Văn phòng Tư vấn pháp luật 24h xin đưa ra thông tin về câu hỏi “ không chia tài sản thừa kế cho con làm sao không?”

Theo quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2005, cá nhân với quyền lập di chúc để định giành giật tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

>>>>>>>>>>>>>>>>> Luật sư tư vấn luật kinh tế giỏi Hà Nội

Điều 648 quy định mấy người lập di chúc có các quyền sau đây: chỉ định các bạn thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; phân định phần di sản cho từng mấy người thừa kế; dành điều quang trọng tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; giao bổn phận cho các bạn thừa kế; chỉ định các bạn giữ di chúc, mấy người quản lý di sản, mấy người phân chia di sản.

>>>>>>>>>>>>>>>>> Luật sư tư vấn luật hôn nhân uy tín

Như vậy, với các quy định đề cập trên, chúng ta mang quyền lập di chúc để cho 2 các bạn cháu nhận thừa kế theo ý nguyện của chúng ta.

Về bề mặt của di chúc , bạn tôi rất có thể lựa chọn một trong 3 mẫu gồm: di chúc bằng văn bản ko với người làm chứng; di chúc bằng văn bản sở hữu người làm chứng; di chúc bằng văn bản với công chứng hoặc chứng thực.

Tuy nhiên, để khách quan cùng lúc sở hữu cơ sở xác định các bạn lập với tỉnh táo, minh mẫn, mang bị ăn hiếp dọa, lừa dối hay không, các bạn để lại tài sản thường lựa chọn di chúc sở hữu người giúp cho chứng hoặc mang công chứng, chứng thực.

Về nội dung , di chúc buộc phải ghi rõ: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên cùng lúc nơi cư trú của người lập di chúc; họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các tình cảnh để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi sở hữu di sản; việc chỉ định cá anh bạn thực hiện nghĩa vụ đồng thời nội dung của trách nhiệm.

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang nên được đánh số lượng trang bị tự và mang chữ ký hoặc điểm chỉ của mấy người lập di chúc.

liên quan tới các bạn giúp cho chứng, pháp luật về thừa kế quy định chúng tôi đều có thể giúp cho chứng cho việc lập di chúc, trừ các người sau đây: các bạn thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cá anh bạn lập di chúc; người sở hữu quyền, bổn phận tài sản liên hệ tới nội dung di chúc; người chưa đủ mười tám tuổi, các bạn không với năng lực hành vi dân sự.

Về thủ tục , giả dụ bạn tôi lựa chọn bề ngoài di chúc được công chứng hoặc chứng thực thì chúng ta phải liên hệ với một cơ quan công chứng hoặc UBND cấp xã yêu cầu chứng nhận di chúc. bạn phải cần xuất trình bản chính những giấy tờ tùy thuộc thân đồng thời giấy chứng nhận quyền có, quyền áp dụng tài sản (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký sở hữu, sử dụng) mà bạn tôi để lại cho mấy người thừa kế cùng lúc những tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan công chứng, chứng thực.

ví như bạn tôi chọn lựa di chúc với cá anh bạn làm cho chứng thì nên có ít nhất 2 người làm chứng. Nội dung di chúc cần bộc lộ chi tiết thông tin của người giúp cho chứng như: danh tiếng, năm sinh, số lượng CMND, nơi cư trú…