Hnay mình giới thiệu với các bạn Đèn LED dây Radium IP20-IP68 (Đức/EU)  cho các dự án cao cấp. Đã nói là cao cấp rồi nên giá thì tốt luôn đó các bác ạ. Buôn tận gốc và bán cho dự án luôn. Với Đèn LED dây Radium IP20-IP68 (Đức/EU) có đủ các chức măng cho mọi dự án mà bạn yêu cầu

Đèn LED dây Radium Đức mã Star Strip 400

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RSTA2015 LED STRIP 400 S 827/24V 5M 3,6 W/m 2700 K 440 lm/m 18 m 10
RSTA2010 LED STRIP 400 S 827/24V 50M 3,6 W/m 2700 K 440 lm/m 18 m 10
RSTA2025 LED STRIP 400 S 830/24V 5M 3,6 W/m 3000 K 450 lm/m 18 m 10
RSTA2020 LED STRIP 400 S 830/24V 50M 3,6 W/m 3000 K 450 lm/m 18 m 10
RSTA2035 LED STRIP 400 S 840/24V 5M 3,6 W/m 4000 K 460 lm/m 18 m 10
RSTA2030 LED STRIP 400 S 840/24V 50M 3,6 W/m 4000 K 460 lm/m 18 m 10
RSTA2045 LED STRIP 400 S 865/24V 5M 3,6 W/m 6500 K 470 lm/m 18 m 10
RSTA2040 LED STRIP 400 S 865/24V 50M 3,6 W/m 6500 K 470 lm/m 18 m 10

LED Star Strip 900 Đèn LED dây Radium IP20-IP68 (Đức/EU)

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RSTA2055 LED STRIP 900 S 827/24V 5M 7,2 W/m 2700 K 870 lm/m 13 m 10
RSTA2050 LED STRIP 900 S 827/24V 50M 7,2 W/m 2700 K 870 lm/m 13 m 10
RSTA2065 LED STRIP 900 S 830/24V 5M 7,2 W/m 3000 K 880 lm/m 13 m 10
RSTA2060 LED STRIP 900 S 830/24V 50M 7,2 W/m 3000 K 880 lm/m 13 m 10
RSTA2075 LED STRIP 900 S 840/24V 5M 7,2 W/m 4000 K 920 lm/m 13 m 10
RSTA2070 LED STRIP 900 S 840/24V 50M 7,2 W/m 4000 K 920 lm/m 13 m 10
RSTA2085 LED STRIP 900 S 865/24V 5M 7,2 W/m 6500 K 935 lm/m 13 m 10
RSTA2080 LED STRIP 900 S 865/24V 50M 7,2 W/m 6500 K 935 lm/m 13 m 10

LED Star Strip 1700

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RSTA2095 LED STRIP 1700 S 827/24V 5M 14,4 W/m 2700 K 1630 lm/m 9 m 10
RSTA2090 LED STRIP 1700 S 827/24V 50M 14,4 W/m 2700 K 1630 lm/m 9 m 10
RSTA2105 LED STRIP 1700 S 830/24V 5M 14,4 W/m 3000 K 1650 lm/m 9 m 10
RSTA2100 LED STRIP 1700 S 830/24V 50M 14,4 W/m 3000 K 1650 lm/m 9 m 10
RSTA2115 LED STRIP 1700 S 840/24V 5M 14,4 W/m 4000 K 1700 lm/m 9 m 10
RSTA2110 LED STRIP 1700 S 840/24V 50M 14,4 W/m 4000 K 1700 lm/m 9 m 10
RSTA2125 LED STRIP 1700 S 865/24V 5M 14,4 W/m 6500 K 1730 lm/m 9 m 10
RSTA2120 LED STRIP 1700 S 865/24V 50M 14,4 W/m 6500 K 1730 lm/m 9 m 10

LED Star Strip 2200

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RSTA2135 LED STRIP 2200 S 827/24V 5M 19,2 W/m 2700 K 2080 lm/m 7 m 10
RSTA2130 LED STRIP 2200 S 827/24V 50M 19,2 W/m 2700 K 2080 lm/m 7 m 10
RSTA2145 LED STRIP 2200 S 830/24V 5M 19,2 W/m 3000 K 2120 lm/m 7 m 10
RSTA2140 LED STRIP 2200 S 830/24V 50M 19,2 W/m 3000 K 2120 lm/m 7 m 10
RSTA2155 LED STRIP 2200 S 840/24V 5M 19,2 W/m 4000 K 2180 lm/m 7 m 10
RSTA2150 LED STRIP 2200 S 840/24V 50M 19,2 W/m 4000 K 2180 lm/m 7 m 10
RSTA2165 LED STRIP 2200 S 865/24V 5M 19,2 W/m 6500 K 2200 lm/m 7 m 10
RSTA2160 LED STRIP 2200 S 865/24V 50M 19,2 W/m 6500 K 2200 lm/m 7 m 10

LED Star Strip 2300 UltraPitch

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RSTA2215 LED STRIP 2300UP S 927/24V 5M 24 W/m 2700 K 2100 lm/m 5 m 10
RSTA2210 LED STRIP 2300UP S 927/24V 50M 24 W/m 2700 K 2100 lm/m 5 m 10
RSTA2225 LED STRIP 2300UP S 930/24V 5M 24 W/m 3000 K 2150 lm/m 5 m 10
RSTA2220 LED STRIP 2300UP S 930/24V 50M 24 W/m 3000 K 2150 lm/m 5 m 10
RSTA2235 LED STRIP 2300UP S 940/24V 5M 24 W/m 4000 K 2350 lm/m 5 m 10
RSTA2230 LED STRIP 2300UP S 940/24V 50M 24 W/m 4000 K 2350 lm/m 5 m 10
RSTA2245 LED STRIP 2300UP S 965/24V 5M 24 W/m 6500 K 2400 lm/m 5 m 10
RSTA2240 LED STRIP 2300UP S 965/24V 50M 24 W/m 6500 K 2400 lm/m 5 m 10

LED Star Strip RGB and Tunable White

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RSTA2175 LED STRIP 500 S RGB/24V 5M 14,4 W/m 560 lm/m 7 m 10
RSTA2170 LED STRIP 500 S RGB/24V 50M 14,4 W/m 560 lm/m 7 m 10
RSTA2185 LED STRIP 700 S RGBW/24V 5M 12 W/m 3000 K 700 lm/m 8 m 10
RSTA2180 LED STRIP 700 S RGBW/24V 50M 12 W/m 3000 K 700 lm/m 8 m 10
RSTA2195 LED STRIP 2000 S TW/24V 5M 19,2 W/m 2700-6500 K 2020 lm/m 7 m 10
RSTA2190 LED STRIP 2000 S TW/24V 50M 19,2 W/m 2700-6500 K 2020 lm/m 7 m 10
RSTA2205 LED STRIP 2000 S TWW/24V 5M 19,2 W/m 2200-4000 K 1950 lm/m 7 m 10
RSTA2200 LED STRIP 2000 S TWW/24V 50M 19,2 W/m 2200-4000 K 1950 lm/m 7 m 10

LED Star Strip 400 Waterproof Đèn LED dây Radium IP67

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RSTA2255 LED STRIP 400 S 827/24V/IP67 5M 3,6 W/m 2700 K 360 lm/m 18 m 10
RSTA2250 LED STRIP 400 S 827/24V/IP67 30M 3,6 W/m 2700 K 360 lm/m 18 m 7
RSTA2265 LED STRIP 400 S 830/24V/IP67 5M 3,6 W/m 3000 K 360 lm/m 18 m 10
RSTA2260 LED STRIP 400 S 830/24V/IP67 30M 3,6 W/m 3000 K 360 lm/m 18 m 7
RSTA2275 LED STRIP 400 S 840/24V/IP67 5M 3,6 W/m 4000 K 400 lm/m 18 m 10
RSTA2270 LED STRIP 400 S 840/24V/IP67 30M 3,6 W/m 4000 K 400 lm/m 18 m 7
RSTA2285 LED STRIP 400 S 865/24V/IP67 5M 3,6 W/m 6500 K 400 lm/m 18 m 10
RSTA2280 LED STRIP 400 S 865/24V/IP67 30M 3,6 W/m 6500 K 400 lm/m 18 m 7

LED Star Strip 800 Waterproof

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RSTA2295 LED STRIP 800 S 827/24V/IP67 5M 7,2 W/m 2700 K 720 lm/m 13 m 10
RSTA2290 LED STRIP 800 S 827/24V/IP67 30M 7,2 W/m 2700 K 720 lm/m 13 m 7
RSTA2305 LED STRIP 800 S 830/24V/IP67 5M 7,2 W/m 3000 K 750 lm/m 13 m 10
RSTA2300 LED STRIP 800 S 830/24V/IP67 30M 7,2 W/m 3000 K 750 lm/m 13 m 7
RSTA2315 LED STRIP 800 S 840/24V/IP67 5M 7,2 W/m 4000 K 800 lm/m 13 m 10
RSTA2310 LED STRIP 800 S 840/24V/IP67 30M 7,2 W/m 4000 K 800 lm/m 13 m 7
RSTA2325 LED STRIP 800 S 865/24V/IP67 5M 7,2 W/m 6500 K 800 lm/m 13 m 10
RSTA2320 LED STRIP 800 S 865/24V/IP67 30M 7,2 W/m 6500 K 800 lm/m 13 m 7

LED Star Strip 1500 Waterproof

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RSTA2335 LED STRIP 1500 S 827/24V/IP67 5M 14,4 W/m 2700 K 1440 lm/m 9 m 10
RSTA2330 LED STRIP 1500 S 827/24V/IP67 30M 14,4 W/m 2700 K 1440 lm/m 9 m 7
RSTA2345 LED STRIP 1500 S 830/24V/IP67 5M 14,4 W/m 3000 K 1450 lm/m 9 m 10
RSTA2340 LED STRIP 1500 S 830/24V/IP67 30M 14,4 W/m 3000 K 1450 lm/m 9 m 7
RSTA2355 LED STRIP 1500 S 840/24V/IP67 5M 14,4 W/m 4000 K 1500 lm/m 9 m 10
RSTA2350 LED STRIP 1500 S 840/24V/IP67 30M 14,4 W/m 4000 K 1500 lm/m 9 m 7
RSTA2365 LED STRIP 1500 S 865/24V/IP67 5M 14,4 W/m 6500 K 1520 lm/m 9 m 10
RSTA2360 LED STRIP 1500 S 865/24V/IP67 30M 14,4 W/m 6500 K 1520 lm/m 9 m 7

LED Star Strip 1900 Waterproof

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RSTA2375 LED STRIP 1900 S 827/24V/IP67 5M 19,2 W/m 2700 K 1750 lm/m 7 m 10
RSTA2370 LED STRIP 1900 S 827/24V/IP67 30M 19,2 W/m 2700 K 1750 lm/m 7 m 7
RSTA2385 LED STRIP 1900 S 830/24V/IP67 5M 19,2 W/m 3000 K 1770 lm/m 7 m 10
RSTA2380 LED STRIP 1900 S 830/24V/IP67 30M 19,2 W/m 3000 K 1770 lm/m 7 m 7
RSTA2395 LED STRIP 1900 S 840/24V/IP67 5M 19,2 W/m 4000 K 1950 lm/m 7 m 10
RSTA2390 LED STRIP 1900 S 840/24V/IP67 30M 19,2 W/m 4000 K 1950 lm/m 7 m 7
RSTA2405 LED STRIP 1900 S 865/24V/IP67 5M 19,2 W/m 6500 K 2000 lm/m 7 m 10
RSTA2400 LED STRIP 1900 S 865/24V/IP67 30M 19,2 W/m 6500 K 2000 lm/m 7 m 7

LED Star RGB Waterproof

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RSTA2415 LED STRIP 500 S RGB/24V/IP67 5M 14,4 W/m 500 lm/m 7 m 10
RSTA2410 LED STRIP 500 S RGB/24V/IP67 30M 14,4 W/m 500 lm/m 7 m 7

LED Essence Strip 400

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RFXA0609 RL-FX 400 21W/840/5M 4,2 W/m 4000 K 400 lm/m 5 m 44
RFXA0610 RL-FX 400 21W/865/5M 4,2 W/m 6500 K 400 lm/m 5 m 44
RFXA0608 RL-FX 400 21W/830/5M 4,2 W/m 3000 K 400 lm/m 5 m 44
RFXA0607 RL-FX 400 21W/827/5M 4,2 W/m 2700 K 400 lm/m 5 m 44

LED Essence Strip 900

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RFXA0614 RL-FX 900 37W/827/5M 8.5 W/m 2700 K 880 lm/m 5 m 44
RFXA0617 RL-FX 900 37W/865/5M 8.5 W/m 6500 K 880 lm/m 5 m 44
RFXA0616 RL-FX 900 37W/840/5M 8.5 W/m 4000 K 880 lm/m 5 m 44
RFXA0615 RL-FX 900 37W/830/5M 8.5 W/m 3000 K 880 lm/m 5 m 44

LED Essence Strip 1400

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RFXA0624 RL-FX 1400 52W/840/5M 10,4 W/m 4000 K 1380 lm/m 5 m 44
RFXA0623 RL-FX 1400 52W/830/5M 10,4 W/m 3000 K 1380 lm/m 5 m 44
RFXA0625 RL-FX 1400 52W/865/5M 10,4 W/m 6500 K 1380 lm/m 5 m 44
RFXA0622 RL-FX 1400 52W/827/5M 10,4 W/m 2700 K 1380 lm/m 5 m 44

LED Essence Strip RGB

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RFXA0611 RL-FX 200 27W/RGB/5M 5.5 W/m 200 lm/m 5 m 44
RFXA0618 RL-FX 300 36W/RGB/5M 8 W/m 300 lm/m 4.960 m 44
RFXA0626 RL-FX 500 80W/RGB/5M 17 W/m 480 lm/m 4.970 m 44

LED Essence Strip 400 Waterproof

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RFPA0612 RLP-FX 400 21W/830/5M/IP65 4,2 W/m 3000 K 400 lm/m 5.020 m 26
RFPA0613 RLP-FX 400 21W/840/5M/IP65 4,2 W/m 4000 K 400 lm/m 5.020 m 26

LED Essence Strip 900 Waterproof

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RFPA0619 RLP-FX 900 40W/830/5M/IP65 8.5 W/m 3000 K 880 lm/m 5 m 26
RFPA0620 RLP-FX 900 40W/840/5M/IP65 8.5 W/m 4000 K 880 lm/m 5.020 m 26

LED Essence Strip 1400 Waterproof

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RFPA0627 RLP-FX 1400 54W/830/5M/IP65 12.5 W/m 3000 K 1380 lm/m 5 m 26
RFPA0628 RLP-FX 1400 54W/840/5M/IP65 12.5 W/m 4000 K 1380 lm/m 5 m 26
RFPA0629 RLP-FX 1400 54W/865/5M/IP65 12.5 W/m 6500 K 1380 lm/m 5 m 26

LED Essence RGB Waterproof

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RFPA0637 RLP-FX 300 47W/RGB/5M/IP65 10 W/m 300 lm/m 4.980 m 26

LED Essence Strip KIT 400

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RFKA0630 RL-FX KIT 400 21W/827/5M 4.2 W/m 2700 K 400 lm/m 5 m 10
RFKA0631 RL-FX KIT 400 21W/830/5M 4.2 W/m 3000 K 400 lm/m 5 m 10
RFKA0632 RL-FX KIT 400 21W/840/5M 4.2 W/m 4000 K 400 lm/m 5 m 10

LED Essence Strip KIT 900

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RFKA0633 RL-FX KIT 900 37W/827/5M 8.5 W/m 2700 K 880 lm/m 5 m 10
RFKA0634 RL-FX KIT 900 37W/830/5M 8.5 W/m 3000 K 880 lm/m 5 m 10
RFKA0635 RL-FX KIT 900 37W/840/5M 8.5 W/m 4000 K 880 lm/m 5 m 10

LED Essence Strip KIT 1400

Art.-No. Technical Type Power / Metre Colour temperature Lum. flux / Metre max. operation length Box cont.
RFKA0636 RL-FX KIT 1400 52W/827/5M 12 W/m 2700 K 1400 lm/m 5 m 10
RFKA0637 RL-FX KIT 1400 52W/830/5M 12 W/m 3000 K 1400 lm/m 5 m 10
RFKA0638 RL-FX KIT 1400 52W/840/5M 12 W/m 4000 K 1400 lm/m 5 m 10

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đèn LED dây Radium IP20-IP68 (Đức/EU)”

YÊU CẦU BÁO GIÁ CHO TÔI

Bạn vui lòng nhập thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gửi báo giá & liên lạc với bạn ngay khi tiếp nhận thông tin yêu cầu

Call Now Button