TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2016

TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2016
Rate this post

Thời gian đào tạo:

Liên thông từ Trung Cấp lên Đại Học thời kì là 2.5 năm

Liên thông Cao Đẳng lên Đại Học thời gian là 1,5 năm

liên thông Đại học Sư Phạm Hà nội

 Đọc đầy đủ bài viết tại đây